Forskningsområder

På Institut for Biomedicin forskes der i cellulære og molekylære teknikker, eksempelvis cellebiologi, biomembrantransport, celletransport, epitelial transport, stereologi, cellulær genetik, human genetiske og epigenetisk teknikker, proteomics samt massespektrometri. Alle med relevans for en lang række studier inden for cellefysiologi og celle patologi. Forskningen dækker over grundforskning, translationel forskning og tværdisciplinær forskning.

Resultaterne bruges til forbedret diagnostik, rådgivning og patientbehandling.