Farmakologi

ved Institut for Biomedicin

Målet med forskning i farmakologi er at identificere og undersøge lægemidlers virkninger og bruge denne viden i behandling af sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, cancer og diabetes.

Molekylær farmakologi

Identifikation og validering af nye molekylære mekanismer og lægemidler i celler.

Klinisk farmakologi

Beskæftiger sig med virkning og omsætning af lægemidler hos såvel raske som syge mennesker, herunder patientsikkerhed, optimering af medicinoptag samt omsætning af lægemidler.

Translationel farmakologi

Identifikation og analyse af nye lægemidler til behandling af hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.08.2016