Neurobiologi

Målet med den neurobiologiske forskning på instituttet er at forstå, hvorfor sygdomme opstår i centralnervesystemet, og hvordan de udvikler sig. Forskningen fokuserer på at udvikle behandlingsmetoder, der er relevante for sygdomme som f.eks. Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom og epilepsi.  


Alzheimers sygdom og psykiatriske lidelser

Ved det multidisciplinære forskningscenter MIND studeres membranreceptorers molekylærbiologiske baggrund og fysiologiske rolle.


Forskningsområder

 • Blood-brain barrier
 • Receptor trafficking
 • Neurodegenerative diseases
 • Drug delivery

Anders Nykjær

Professor
M
H bygn. 1171, 225
P +4587167812
P +4528992384

Forskningsområder

 • Neurovidenskab / Neuroscience
 • Molekylær psykiatri
 • Hukommelsesforskning
 • Neurodegeneration


Claus Munck Petersen

Professor emeritusForskningsområder

 • Molekylære mekanismer, der leder til neuropatiske smerter (smerter efter nerveskade)
 • Smerteafærdsstudier
 • Mikrokirurgi

Forskningsområder

 • Nerveskader og regeneration
 • Biologiske mekanismer i udvikling af smerte
 • Diabetisk neuropati


Kortikale netværk

Her forskes der i betydningen af nervecellers kommunikation i forhold til epileptiske lidelser.


Forskningsområder

 • Synkroniseret neuronal netværksaktivitet under normale og patologiske forhold
 • Signal transduktion og axonale ledningsegenskaber i kortikale nerveceller
 • Mekanismer bag induktionen og spredningen af epileptisk anfaldsaktivitet i nervevæv
 • Nye antiepileptiske behandlingsstrategier

Forskningsområder

 • Synkroniseret neuronal netværksaktivitet under normale og patologiske forhold.
 • Signal transduktion og axonale ledningsegenskaber i kortikale nerveceller.
 • Mekanismer bag induktionen og spredningen af epileptisk anfaldsaktivitet i nervevæv.
 • Nye antiepileptiske behandlingsstrategier.

Neural circuits

Studies of the structure, function, dysfunction, and development of motion-sensitive neural circuits in the visual system.Neuroanatomi og Alzheimer

Forskning i nervecellers rolle for hukommelse og indlæring samt betydningen af elektro-kemisk kommunikation.


Forskningsområder

 • Nervesystemets synapser og synaptisk plasticitet
 • Hippocampus funktion
 • Neuro farmakologi
 • Alzheimers sygdom
 • ​Nervecelledød

ForskningsgruppeMark J. West

Professor emeritus
M
H bygn. 1234
P +4587167635
P +4528992211Neurodegeneration

Forskning i sygdomsfremkaldende processer og tab af nervecelle-funktioner ved Parkinsons sygdom.


Poul Henning Jensen

Professor
M
H bygn. 1171, 420
P +4587167793
P +4528992056

Forskningsområder

 • Parkinson’s sygdom
 • Demens
 • Prion-lignende sygdomme
 • Alfa-synuclein

Forskningsområder

 • Neurodegenerative disease
 • Alzheimer’s disease
 • Parkinson’s disease
 • Neural stem cells

Marina Romero-Ramos

Lektor
M
H bygn. 1242, 425
P +4587167854
P +4560202749

Forskningsområder

 • Parkinsons sygdom
 • Neurodegeneration
 • Alpha-synuclein
 • Microglia
 • Neuroinflammation


Neuro-elektrofysiologi

Her studeres nervecellers elektro-kemiske egenskaber og kommunikationen mellem nervecellerne.


Forskningsområder

 • Synaptisk transmission og plasticitet i sundhed og sygdom
 • Excitation og inhibition i hjernen
 • Molekylær neurofarmakologi
 • Dyremodeller for hjernesygdomme
 • Funktionen af SorCS3

Neuroudvikling og embryologi

Forskning i molekylære mekanismer, der er involveret i fosterudviklingen samt udvikling af nervesystemet.


Karin Lykke-Hartmann

Lektor
M
H bygn. 1242, 359
P +4587167696
P +4529390558Stem cells in neurodevelopment and disease

Use of human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells to study how the nervous system develops, modelling human neural diseases, and study the processes involved in neurodegeneration.


Mark Denham

Gruppeleder, Lektor