Find en ekspert

Genetik


Anders Børglum

Professor
M
H 1116, 444
P +4587167768
P +4560202720

Forsker i

 • Kortlægning af arvemassen
 • Folkesygdommes genetik

Thomas G. Jensen

Institutleder
M
H 1116, 142
P +4587168391
P +4527782805

Forsker i

 • Genteknologi
 • Genterapi
 • Stamcelleforskning
 • Etiske aspekter

Jacob Giehm Mikkelsen

Professor MSO
M
H 1242, 218A
P +4587167767
P +4523617253

Forsker i

 • Genterapi
 • Geneditering
 • CRISPR
 • ’Genetic engineering’
 • Etiske aspekter (medlem af Det Etiske Råd)

Lone Sunde

Ekstern vip
M
H 1242, 131
P +4540144364

Forsker i

 • Fosterdiagnostik
 • Arvelig risiko for sygdomme
 • Genterapi

Infektion og epidemi


Søren Riis Paludan

Professor
M
H 1242, 515
P +4587167843
P +4528992066

Forsker i

 • Immunforsvar
 • Virus
 • Vacciner

Lars Jørgen Østergaard

Klinisk lærestolsprofessor

Forsker i

 • Smitte og vaccinationer
 • Bakterier og virus
 • Meningitis, blodforgiftning, lungebetændelse og HIV 

Kræft


Marianne Hokland

Lektor
M
H 1242, 441
P +4587167836
P +4529210345

Forsker i

 • Immunterapi

Peter Hokland

Professor
M
P +4520225333
P +4520225333

Forsker i

 • Immunsystemet
 • Overlevelsesmuligheder
 • Antistofbehandling
 • Screening

Morten Høyer

Professor, MD, PhD
M
P +4523282823

Forsker i

 • Strålebehandling
 • Partikelterapi

Parkinsons og demens inkl. Alzheimers


Per Borghammer

Klinisk professor
M
P +4528261039

Forsker i

 • Årsager til Parkinsons sygdom
 • Tarmens betydning for Parkinsons sygdom
 • Skanninger ved Parkinson, Alzheimer og andre demenstyper

Poul Henning Jensen

Professor
M
H 1171, 420
P +4587167793
P +4528992056

Forsker i

 • Årsagerne til Parkinsons sygdom
 • Årsagerne til Demens 
 • Årsagerne til Alzheimers sygdom

Psykiske sygdomme


Forsker i

Skizofreni og psykoser, herunder især:

 • Vanskeligheder med at aflæse og forstå andre menneskers intentioner
 • Vanskeligheder med bl.a. hukommelse, indlæring, koncentration og overblik
 • Psykologisk behandling af symptomerne ved skizofreni (kognitive behandlingsformer)

Anders Børglum

Professor
M
H 1116, 444
P +4587167768
P +4560202720

Forsker i

 • Genetik ved psykiske lidelser

Loa Clausen

Seniorforsker, psykolog
M
P +4529119734

Forsker i

 • Psykiatriske lidelser hos børn og unge
 • Spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne

Charlotte Ulrikka Rask

Klinisk professor
M
P +4578473051
P +4521622492

Forsker i

 • Sammenhængen mellem krop og psyke hos børn og unge med uforklarlige fysiske symptomer (liasonpsykiatri).
 • Udvikling af diagnostiske måleredskaber
 • Effekten af kognitive behandlingsformer

Per Hove Thomsen

Klinisk lærestolsprofessor
M
P +4578473360

Forsker i

 • Psykiske lidelser blandt børn og unge; årsager, udvikling
 • Behandling af ADHD, OCD og angst/depression

Gregers Wegener

Professor
M
P +4551717403
P +4551717403

Forsker i

 • Udvikling af nye dyremodeller for psykisk sygdom
 • Forståelse af virkningsmekanismer for medicin
 • Systematiske reviews og metaanalyser af prækliniske studier

Fandt du ikke, hvad du søgte?
Prøv fakultetets ekspertliste