Du er her: AU Om AU  Institut for Biomedicin Profil Nævn og udvalg

Nævn og udvalg

ved Institut for Biomedicin

Forskningsudvalget

Forskningsudvalget består af 16 medlemmer, der er udpeget af Institutleder Thomas G. Jensen. Udvalget er et rådgivende organ til diskussion af forskningsrelaterede emner. Der afholdes ad hoc møder.

 • Anders Børglum
 • Anders Nykjær
 • Birgitte Mønster Christensen
 • Christian Aalkjær
 • Helle Prætorius
 • Jens Peter Andersen
 • Morten Schallburg Nielsen
 • Ole Bækgaard Nielsen
 • Poul Henning Jensen
 • Robert A. Fenton
 • Steffen Thiel
 • Søren Kragh Moestrup
 • Søren Riis Paludan
 • Thomas G. Jensen
 • Thomas Juhl Cordyon
 • Ulf Simonsen

Institutforum

Institutforum består af institutlederen, 6 VIP-repræsentanter, 6 TAP-repræsentanter, 1 ph.d.-repræsentant(ubesat) samt 1 stud.-repræsentant. Alle repræsentanter er valgte medlemmer.

Medlemmer

 • Institutleder
  Thomas G. Jensen
 • TAP-presentanter
  Anette Thomsen, Anne Flensborg, Annette Gudmann Hansen, Sandra Bonnesen, Inger Merete Paulsen, Jørgen Andresen.
 • VIP-repræsentanter
  Marina Ramero-Ramos (næstformand), Birgitte Mønster Christensen, Steffen Thiel, Hanne Møller, Steen Vang Petersen og Jeppe Prætorius
 • Ph.d.-repræsentant
  Kristine Raaby Jakobsen
 • Stud.repræsentant
  Niels Jørgen Christensen

Der afholdes møde ca. hver tredje uge, hvor aktuelle spørgsmål i relation til instituttet drøftes. Alle instituttets forhold kan som udgangspunkt drøftes på møderne. Der udarbejdes referat, som efter godkendelse af institutforum publiceres på instituttets hjemmeside. 

Samarbejdsudvalget

På Institut for Biomedicin består Samarbejdsudvalget af følgende valgte medlemmer:

B-side medlemmer
Bertha Mortensen (næstformand), Bettina Grumsen, Anna-Marie Bundsgaard, Claus Bülow Knudsen, Anne Flensborg, Esben Boel, Lene Holm, Emil Ernst, Steffen Junker, Peter Holm Nielsen.

A-side medlemmer
Thomas G. Jensen, Morten Schallburg Nielsen, Thomas Juhl Corydon, Per Höllsberg, Birgitte Mønster Christensen.

Der afholdes ca. 4 årlige møder. Referat fra møderne udsendes via medarbejderportalen.

SU’s arbejdsområder i uddrag

Personalepolitik, kompetenceudvikling, trivsel, sygefravær.

Arbejdsmiljøudvalget

På Institut for Biomedicin består Arbejdsmiljøudvalget af følgende medlemmer:

 • Formand og Arbejdsmiljøleder
  Peder Søndergaard Madsen
 • Arbejdsledere
  Steen Nedergaard
  Ulla Dansberg
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
  Majken Sand
  Tina Daugaard
  Anja Aagaard

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget er fra september 2015 sammensat af instituttets vice-institutledere med ansvar for undervisning (formand) og teamlederne for de 7 undervisningsteams.

Undervisningsudvalget består pt. af:

 • Ole Bækgaard Nielsen (formand)
 • Annemarie Brüel
 • Christian Bjerggaard Vægter
 • Mogens Andreasen
 • Morten Skovgaard Jensen
 • Per Höllsberg
 • Steffen Junker
 • Ulf Simonsen

Institut for Biomedicins Arbejdsmiljøorganisation

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.08.2016