Samarbejde

Institut for Biomedicin samarbejder bredt med andre sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer samt med eksterne samarbejdspartnere som medicinalindustrien og erhvervslivet. Fra instituttet udspringer desuden et antal ”spin-off” virksomheder. 

Erhvervssamarbejde

Siden 2000 har ansatte på offentlige danske forskningsinstitutioner været forpligtet til at melde deres opfindelser til institutionens patent- og kontraktenhed. Tilsvarende er og har institutionen været forpligtet til at søge at patentere og kommercialisere opfindelserne, hvis de har overtaget dem.  

Dette har ført til adskillige partnerskaber med eksisterende virksomheder og etablering af nye selskaber og forskeres højteknologiske spin-out virksomheder. Ideer og opfindelser fra forskere og innovative iværksættere er vigtige kilder til vækst og fornyelse i det danske samfund.

Myndighedsbetjening

Instituttet udfører en række myndighedslignende opgaver i form af lægemiddelrådgivning i Region Midtjylland og Region Nordjylland samt deltagelse i en række etik- og lægemiddelkomitéer.

Teknologioverførsel

Instituttets laboratorie­faciliteter med tilhørende support-, core- og dyrestaldsfaciliteter danner rammerne for såvel egen forskning som samarbejde med andre.

Translationel forskning, hvor grundforskningens resultater omsættes til klinisk brug, nye produkter og eventuelt nye virksomheder, er højt prioritereret. Instituttet samarbejder intensivt med sundhedsvæsenet, industrien og erhvervslivet.  

Erhvervsambassadør

Claus Olesen

Seniorforsker
M
H 1182, 113
P +4587167753
P +4561260035