Core-faciliteter

Core-faciliteter er serviceenheder med særligt udstyr og specielle kompetencer. De tilbyder services til forskere på Aarhus Universitet, men er også tilgængelige for forskere fra andre universiteter, hospitaler mv. Core-faciliteterne er specialiseret inden for deres respektive områder for at give forbedret kvalitet og effektivitet.

Dyrefaciliteterne har erfaring med at avle højkvalitets laboratoriedyr, såvel som at udføre dyreforsøg. Dyrefaciliteterne er åbne for eksterne forskergrupper og firmaer, der ønsker at udføre avl af laboratoriedyr og biomedicinsk forskning.

FACS Core Faciliteten er udstyret med tre celle-sorteringsinstrumenter: To FACSAriaIII og en MoFlo Astrios. Derudover råder FACS Core Faciliteten også over to analyseapparater; en LSRFortessa med 4 lasere samt en NovoCyte med 3 lasere. Yderligere har facilitetens brugere adgang til et kombineret mikroskop og flowcytometer - en ImageStream. FACS Core Faciliteten servicerer alle forskergrupper ved Aarhus Universitet. Forskere fra andre universiteter samt det private erhvervsliv er også velkomne.