Genetik

ved Institut for Biomedicin

Her studeres den menneskelige arvemasses variation samt arvelige faktorer, der har betydning for sygdomsudvikling hos mennesker. Denne viden bruges i udviklingen af nye behandlingsformer og diagnostiske redskaber samt i rådgivning i forbindelse med arvelige og erhvervede sygdomme. Vi studerer genernes betydning for sygdomsudvikling og behandling af en lang række sygdomme såsom psykiske sygdomme, cancer, Alzheimers sygdom, hjerte-kar-sygdomme og allergi. Desuden forskes der i metoder til genterapeutisk behandling af øjensygdomme og lidelser relateret til huden og stofskiftet.

Komplekse sygdomme

Forskning i sygdomme, som skyldes et samspil mellem genetiske faktorer og miljø, blandt andet psykiatriske lidelser, allergi, endometriose og hjertesygdomme.

Translational genetik

Forskning i sygdomsudvikling af cancer, hjerte-kar-sygdomme og neurodegenerative sygdomme blandt andet Alzheimers sygdom.

Funktionel genetik og genterapi

Udvikling af teknologier baseret på blandt andet DNA og protein-molekyler til behandling af alvorlige sygdomme som for eksempel øjensygdomme og hudsygdomme.

Epigenetik og cancer

Undersøgelse af, hvordan ændringer i arvemassen, som ikke påvirker DNA-sekvensen, kan være ophav til alvorlig sygdom for eksempel cancer.

Genregulation, stamceller og virus

Undersøgelse af, hvordan ændringer i cellulære proteiner kan være ophav til sygdom, og forskning i udvikling af autoimmune sygdomme som for eksempel multipel sklerose.

Klinisk genetik

Forskning i og anvendelse af genetisk viden i diagnostik og genetisk rådgivning for eksempel i diagnostik af ufødte børn.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.08.2016