Genetik

Her studeres den menneskelige arvemasses variation samt arvelige faktorer, der har betydning for sygdomsudvikling hos mennesker. Denne viden bruges i udviklingen af nye behandlingsformer og diagnostiske redskaber samt i rådgivning i forbindelse med arvelige og erhvervede sygdomme. Vi studerer genernes betydning for sygdomsudvikling og behandling af en lang række sygdomme såsom psykiske sygdomme, cancer, Alzheimers sygdom, hjerte-kar-sygdomme og allergi. Desuden forskes der i metoder til genterapeutisk behandling af øjensygdomme og lidelser relateret til huden og stofskiftet.


Epigenetik og cancer

Undersøgelse af, hvordan ændringer i arvemassen, som ikke påvirker DNA-sekvensen, kan være ophav til alvorlig sygdom for eksempel cancer.


Lise Lotte Hansen

Lektor
M
H bygn. 1242, 224
P +4587167776
P +4528992180


ForskningsgruppeFunktionel genetik og genterapi

Udvikling af teknologier baseret på blandt andet DNA og protein-molekyler til behandling af alvorlige sygdomme som for eksempel øjensygdomme og hudsygdomme.

Forskningsgruppe