Kontakt

Institutleder

Thomas G. Jensen

M
H 1116, 142
P +4527782805
P +4527782805

Sekretariatsleder

Morten Pless

Sekretariatsleder
M
H 1116, 146
P +4587168392
P +4520597784

Pressekontakt

Nanna Jespersgaard

Kommunikationspartner
M
H 1267, 118
P +4593508524
P +4593508524

Kontaktoplysninger

Institut for Biomedicin
Institutsekretariatet

Vennelyst Boulevard 4
Bygning 1265
DK-8000 Aarhus C

Omstilling til Biomedicin
via AU's hovednummer:
Tlf.: +45 87 15 00 00  

E-mail: biomed@au.dk

Lokale adresser

Institut for Biomedicin - Syd
Wilhelm Meyers Allé 3, bygn. 1230
DK-8000 Aarhus C

Institut for Biomedicin - Vest
Ole Worms Allé 3, bygn. 1170
DK-8000 Aarhus C

Institut for Biomedicin - Øst
Bartholins Allé 6, bygn. 1242
DK-8000 Aarhus C

Donation af legeme

Donationsordningen
Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet
Wilhelm Meyers Allé 3
Bygn. 1233-34
8000 Aarhus C

Telefon: 87 16 71 71