Om instituttet

Profil

På Institut for Biomedicin forsker vi i menneskets biologi og sygdomme samt uddanner studerende inden for området. Derudover rådgiver vi myndighederne omkring lægemidler.

Instituttet blev dannet i 2011 ved en fusion af seks biomedicinske institutter: Anatomisk Institut, Institut for Medicinsk Biokemi, Institut for Fysiologi og Biofysik, Institut for Human Genetik, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi samt Institut for Farmakologi.

Forskning

Biomedicin bygger bro mellem naturvidenskab og klinisk medicin, og resultaterne udnyttes til forbedret diagnostik, rådgivning og patientbehandling. Forskningen dækker over en række forskellige forskningsområder, og instituttet leder eller deltager i en lang række forskningscentre.

Uddannelse

Instituttet har det overordnede ansvar for den medicinske bacheloruddannelse og deltager endvidere i bacheloruddannelsen i molekylærmedicin, tandlægeuddannelsen, kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik, civilingeniøruddannelsen i biomedicinsk teknologi og medicinalkemi.

Instituttets ansatte er desuden involveret i flere ph.d.-uddannelsesprogrammer og arrangerer og underviser på et stort antal ph.d.-kurser. Desuden arrangerer instituttet kurser for kommende speciallæger.

Læs mere om instituttets konkrete uddannelsesaktiviteter.

Myndighedsbetjening

Instituttet rådgiver Region Midtjylland og Region Nordjylland omkring lægemidler og deltager i etik- og lægemiddelkomitéer.

Placering

Vi er ca. 450 medarbejdere på instituttet. Vi har til huse i Universitetsparken i Aarhus i seks forskellige bygninger, hvor moderne laboratorie­faciliteter med tilhørende support-, core- og dyrestaldsfaciliteter danner rammerne for vores forskning.

Vi er i færd med at udvide faciliteterne og får opført en ny, stor Biomedicin-bygning, som efter planen står klar i 2018. Det samlede byggeprojekt består af 8.300 kvadratmeter laboratoriebygninger, 4.000 kvadratmeter underjordiske anlæg og en modernisering af 14.400 eksisterende kvadratmeter.